Kumar Basnet - Best Of Kumar Basnet
Kumar Basnet - Best Of Kumar Basnet
 • Tracklist

  A1 Lai Bari Lai
  A2 Pani Khaun Kholiko
  A3 Timro Babulai
  A4 Madala Ghana
  A5 Kathmanduki Newarni
  A6 Phuinma Basda Daag
  A7 Dantaima Nani
  A8 Lapsiko Gedo
  A9 Allwara Lai Sarana
  A10 Kaski Hau Natini
  B1 Madalko Duitira Tanni
  B2 Das Haatko
  B3 Baagh Haina
  B4 Yo Lyaune Ra
  B5 Asuni VaRuni
  B6 Las Las Ghodilai
  B7 Sherpale Lage
  B8 Sindhuta PalChowk
  B9 Tiriri Piyari
  B10 Sorkhetama Salina

Related to Kumar Basnet - Best Of Kumar Basnet: